ПРО КОМПАНІЮ ПОСЛУГИ НОВИНИ КОНСУЛЬТАЦІЇ ЦІНИ НА ПОСЛУГИ ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК КОНТАКТИ
 


 
Голосування
 
Чи будете рекомендувати нашу компанію іншим?
Так
Ні
Не всім
Словник митних термінів

1 ст.  2 ст.

 

Аварія загальна (general average)
Збитки, що виникають в результаті добровільної відмови від частин корпусу судна або частини перевозимого товару, з метою спасіння судна, а також через витрати, пов’язані з забезпеченням захисту судна та частини вантажу, що залишилась. Якщо вжиті заходи були успішними, всі понесені при цьому збитки належать відшкодуванню на пропорційній основі між усіма сторонами підприємства.

Аварія приватна (particular average)
Часткові збитки в результаті нещасного випадку, які повністю несуться власником ушкодженого або втраченого вантажу.

Авіавантажна накладна (air waybill - AWB)
Перевізний документ, що засвідчує укладення договору перевезення між вантажовідправником та авіа перевізником в міжнародному сполученні. А. містить наступні реквізити: код перевізника, назву та адресу вантажовідправника та вантажоотримувача, код валюти, код виду оплати, вагу брутто вантажу (в фунтах або кг.), клас тарифу та ін. А. не тільки підтверджує наявність договору на перевезення, але й служить доказом того, що вантаж прийнятий перевізником.

Акциз (excise, excise-duty)
Вид непрямого податку, що включається до ціни товару. Поширюється на визначене коло товарів та послуг масового попиту та предметів розкошу.

Ад валорем (ad valorem)
Метод вираховування провізних платежів при перевезенні цінних вантажів або розміру митних зборів в вигляді твердих ставок за одиницю вимірювання товару в процентах від його ціни.

Аквизація вантажу (acquisition of cargo)
Залучення вантажу для завантаження лінійних суден. А. в. зазвичай здійснюється спеціальними агентськими фірмами, що мають постійні договірні відносини з лінійними конференціями та здійснюють увесь комплекс заходів по завантаженню суден компанії в даному порту.

Аудит - це  перевірка  публічної  бухгалтерської  звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації   щодо фінансово-господарської  діяльності  суб'єктів  господарювання з метою визначення достовірності їх звітності,  обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

Базові умови постачання (basic terms of delivery)
Умови постачання, що розподіляються між продавцем та покупцем зобов’язання щодо оформлення документів та оплаті витрат, що визначають момент переходу прав власності, страхових ризиків та відповідальності за товар.

Баратрія (barratry)
Умисний збиток, нанесений судну або вантажу діями капітана або команди без відому судновласника, а також інші незаконні дії, що спричинили збитки судновласнику або вантажовласнику. Ризик баратрії страхується співвласником.

Бездокументний вантаж (astray freight)
Вантаж, виявлений на складі терміналу або на транспортному засобі без перевізних документів та приналежність якого не вдалося визначити.

Безмитне ввезення (duty free importation, imports in bond)
Ввезення на територію країни товарів без сплати митних зборів, податків, мита.

Бодмерея (bottomry)
Грошова позика під заставу судна, фрахту та вантажу, за рахунок їх власників, що отримується капітаном судна в випадках крайньої необхідності в грошових засобах для завершення рейсу необхідності (необхідність невідкладного ремонту, покупки пального, води, продукції та ін.).

Бондові вантажі (bonded goods)
Вантажі, що зберігаються на бондовому складі.

Бондовий склад (bonded warehouse)
Склад на якому ввезенні товари зберігаються під митним контролем без утримання митних зборів та податків та без використання до товарів ліцензування та квотування на період зберігання.

Вага брутто (gross weight)
Маса товару разом з упаковкою внутрішньої (що не відокремлюється від товару) та зовнішньою – тарою (ящики, мішки, бочки, тощо).

Вага вивантажена (delivered weight)
Маса товару, встановлена при вивантаженні в місці призначення й зазначена в документі перевірки маси. При здачі товару згідно В. ризик за недостачу несе продавець, а не покупець

Вага натуральна (natural weight)
Вираження кількості сипучого товару, що поставляється, сільськогосподарського походження, наприклад зернових, вимірюваного в мірах об'єму - гектолітрах, бушелях, квартах і ін. В. характеризує також і такі важливі показники якості сипучого товару, як форма, розмір, питома вага, почасти вологість, вміст сторонніх домішок і ін.

Вага нетто (net weight)
Маса товару без тари й упакування. У ряді країн при вирахуванні мита у В. включається й маса первинного упакування розфасованих товарів, невіддільної від товару до його споживання, наприклад, зубна паста в тюбику, пачка сигарет (вага "напівнетто").

Вага відвантажена (shipped weight)
Маса товару, установлена при його відвантаженні в місці відправлення й зазначена в транспортному документі. У випадку оплати згідно В. продавець не несе відповідальності за зменшення маси в дорозі.

Ваговий сертифікат (weight note)
Документ, що підтверджує масу поставленого товару й, що визнається безперечним доказом маси. За узгодженням зацікавлених сторін В.с. складається вагарями в місцях відвантаження, перевалки й вивантаження товару.

Валютні цінності (Currency values)

     валюта України   -   грошові   знаки   у  вигляді  банкнотів, казначейських білетів,  монет та в інших формах,  що перебувають в обігу  та  є  законним  платіжним засобом на території України,  а також вилучені з обігу або  такі,  що  вилучаються  з  нього,  але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу;

     іноземна валюта - іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет,що перебувають в обігу та є законним платіжним  засобом  на території відповідної іноземної держави,  а також вилучені з обігу або  такі,  що  вилучаються  з  нього,  але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу;
     платіжні документи  та  інші цінні папери (акції,  облігації, купони до них,  векселі (тратти),  боргові розписки,  акредитиви, чеки,  банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи),  виражені у  валюті  України,  в  іноземній валюті або банківських металах;

    банківські метали   -   золото,   срібло,   платина,   метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів,  у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів;

Вантажні операції (cargo operations)
Операції з транспортування, зважування або іншому визначенню кількості товарів, завантаженню, вивантаженню, перезавантаженню, зміна пошкодженої упаковки, відкритті упаковки, упаковці або переупаковці товарів та транспортних засобів.

Ввезення товарів і транспортних засобів на митну територію України,  вивезення  товарів і транспортних засобів за межі митної території України - сукупність  дій,  пов'язаних  із  переміщенням товарів  і транспортних  засобів  через  митний  кордон України у відповідному напрямку.

Вільний обіг - розпорядження без митного контролю товарами і  предметами,  пропущеними через митний кордон України.

Вільне розміщення (зберігання) (nondedicated storage)
Використання будь-якого вільного вічка стелажу секції або місця під щабель для зберігання продукції, що поступила на склад.

Громадяни  - фізичні особи:  громадяни України,  іноземці, особи без громадянства.

Господарська діяльність - будь-яка діяльність, в  тому  числі підприємницька, пов'язана з виробництвом і обміном матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі товару.

Дебентура (debenture)
Митне свідоцтво про повернення зборів.

Дедвейт (deadweight)
Вантажопідйомність судна, що вимірюється в тонах при його завантаженні до максимально допустимої відмітки.

Декларант  -  юридична  чи  фізична  особа,  яка  здійснює декларування  товарів  і  транспортних  засобів,  що переміщуються через митний кордон України.

Декларація митної вартості - заява особи митному органу за встановленою  формою відомостей щодо митної вартості товарів,  які переміщуються через митний кордон України чи по відношенню до яких змінюється митний режим.

Демпінг  -  ввезення на митну територію країни імпорту товару за  ціною,  нижчою від порівнянної ціни на подібний товар у країні експорту,   яке   заподіює   шкоду  національному  товаровиробнику подібного  товару.

Диспач (dispatch)
Якщо завантажувально-розвантажувальні роботи будуть закінчені раніше передбачуваного договором часу, то відправник має право на компенсацію зусиль власника по достроковому закінченню вантажних операцій. Зазвичай диспач дорівнює половині демеджа.  

Експрес-перевізник - транспортна або транспортно-експедиційна компанія,  створена відповідно до чинного
законодавства   України,   що   здійснює   прискорене  перевезення міжнародних  вантажів  та  має   всесвітню   мережу   з   системою центральних  та  регіональних  сортувальних  станцій,  комп'ютерну мережу відстеження проходження таких вантажів протягом усього часу доставки від відправника до одержувача.

Експедитор (freight forwarder)
1) фізична або юридична особа, що діє на основі договору поруки або комісії, що організовує транспортно-експедиторське обслуговування, але не приймає безпосередньо участі в процесі транспортування.
2) працівник підприємства або організації, в обов’язки якого входить прийом вантажів, їх супровід, оформлення перевізних документів та ін., співробітник експедиції.

Експлуатаційні якості судна (operational performance of vessel)
Технічні якості судна, такі як: вантажопідйомність, вантажомісткість, дальність плавання, автономність та ін.

Експорт (експорт  товарів) - продаж  товарів   українськими суб'єктами  зовнішньоекономічної  діяльності  іноземним  суб'єктам господарської діяльності (у тому  числі  з  оплатою  в  негрошовій формі)  з  вивезенням  або  без вивезення цих товарів через митний кордон України,  включаючи реекспорт  товарів.  При  цьому  термін реекспорт  (реекспорт  товарів) означає продаж іноземним суб'єктам господарської діяльності та вивезення за межі України товарів,  що були  раніше  імпортовані  на  територію  України.

Експорт   (імпорт)  капіталу- вивезення  за  межі  України (ввезення  з-за меж України ) капіталу у будь-якій формі (валютних коштів,  продукції,  послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та   інших  немайнових  прав)  з  метою  одержання  прибутків  від виробничої та інших форм господарської діяльності.

Замовлення (order)
Пропозиція покупця продавцю (виробнику) поставити (виготовити) визначений товар або послугу, зазначаючи строки виконання (доставки), кількість, якість, форму та величину оплати.

Запаси в дорозі (in-transit inventory; transportation stock)
Запаси, на момент обліку, що знаходяться в процесі транспортування.

Запаси неліквідні (excess inventory; surplus stock; overstocked producer goods)
Товарні або виробничі запаси, що довго не використовуються або не реалізуються. Можуть створюватися в результаті морального зносу, погіршення якості, відсутності попиту.

Запаси страхові (safety stock)
Запаси, призначені для безперервного постачання в випадку непередбачуваних обставин: збоїв поставок, порушення номенклатури або кількості в поставках, росту попиту та ін.

Зовнішньоекономічний діяльність - діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, що побудована на взаєминах між ними, і має місце як на території України, так і за її межами.

Зовнішньоекономічний договір - матеріально оформлена угода двох  або  більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності  та  їх  іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та  обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності.

Зона митного контролю - місце,  визначене митними органами в пунктах пропуску через митний кордон України або в інших  місцях митної  території  України,  в межах якого митні органи здійснюють митні процедури.

Зона спрощеного митного контролю -  частина  зони  митного контролю  з  належним  технічним  та інформаційним обладнанням для здійснення контролю у спрощеному порядку.

Життєвий цикл продукту (product life cycle)
Період часу від розробки продукту до зняття його з виробництва та продажу. 

Імпорт (import) - купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій  формі)  українськими  суб'єктами  зовнішньоекономічної діяльності  в іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих  товарів  на  територію  України, включаючи  купівлю  товарів,  призначених  для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами.

Імпортне мито (duty on import)
Митний збір, що стягується з імпортуючих в дану країну товарів та транспортних засобів.

Іноземна валюта:

 - валюта готівкою, грошові знаки (банкноти, білети  державної скарбниці, монети), що знаходяться в обігу і  є законним платіжним засобом  на  території  відповідної  іноземної  держави,  а  також вилучені або ті, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну  на грошові знаки, які знаходяться в обігу,   

- платіжні документи у грошових одиницях іноземних держав  та міжнародних розрахункових одиницях,

- кошти  у  грошових  одиницях іноземних держав, міжнародних розрахункових  одиницях  та у діючій на території України валюті з вільною  конверсією,  які  знаходяться  на  рахунках  та вкладах у банківсько-кредитних  установах  на  території  України  та  за її межами.

Іноземні  інвестиції - всі види майнових та інтелектуальних цінностей,  що  вкладаються  іноземними  суб'єктами  господарської діяльності  в  Україні,  в  результаті  чого  утворюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.

Іноземні   суб'єкти   господарської   діяльності - суб'єкти господарської  діяльності,  що мають постійне місцезнаходження або постійне  місце  проживання  за  межами України.

Інкотермс (International Commercial Terms, INCOTERMS)
Виданий Міжнародною торгівельною палатою збірник міжнародних торгових термінів. В словнику надаються терміни згідно базисних умов постачань, що стосуються перевізного процесу, оформлення постачань та ін.

Канцеллінг (cancelling)
Право фрахтувача розірвати чартер в випадку, якщо судно до визначеного терміну не прийшло в порт завантаження.

Квоти (контингенти) глобальні - квоти, що  встановлюються  по товару (товарах) без зазначення  конкретних  країн  (груп  країн), куди  товар  (товари)  експортується  або  з  яких   він    (вони) імпортується.

Квоти (контингенти) групові -  квоти,  що  встановлюються  по товару (товарах) з визначенням групи країн,  куди  товар  (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується.

Квота експортна (імпортна) - граничний обсяг певної категорії товарів,   який   дозволено   експортувати   з  території  України (імпортувати  на  територію України) протягом встановленого строку та який визначається у натуральних чи вартісних одиницях.

Квоти (контингенти) індивідуальні - квоти, що  встановлюються по товару (товарах) з визначенням конкретної  країни,  куди  товар (товари)  може  експортуватись  або  з  якої  він (вони) може імпортуватись.

Квоти спеціальні  - граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів),  що є об'єктом спеціального розслідування та/або спеціальних заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом установленого строку та який  визначається  в  натуральних  та/або вартісних  одиницях  виміру.

Коносамент застрахований (insured bill of lading)
Різновид коносаменту, що являє собою поєднання перевізного документу з страховим полісом, служить доказом прийому вантажу до перевезення та одночасно засвідчує його страхування.

Коносамент наскрізний (through bill of lading)
Коносамент згідно якого вантаж приймається до перевезення до порту призначення з перевалкою в проміжному порту на інше судно. При перевезеннях по К. відповідальність за вантаж несе перевізник, що видає коносамент, але він може домовитись з іншими перевізниками про те, що кожен з них відповідає за свою частину шляху.

Коносамент чистий (clean bill of lading)
Коносамент, що не містить обмовок перевізника стосовно якості прийнятого до перевезення вантажу та його тари.

Комерційні   умови   -   сукупність   умов,  за  яких здійснюється   комерційна  операція  (умови  поставки  товарів  за правилами "Інкотермс", переходу ризиків, здійснення оплати товару, вплив  на  вартість  різних  чинників,  таких як кількість одиниць товару   в   партії   товару,  репутація  на  ринку,  партнерство, сезонність тощо).

Культурні  цінності  -  об'єкти  матеріальної та духовної культури,  що мають художнє,  історичне, етнографічне та  наукове значення   і   підлягають   збереженню,   відтворенню  та  охороні відповідно до законодавства України.

Логістика (Logistics)
Наука про планування, контроль та управління транспортними, складськими та іншими активами, що здійснюються в процесі доведення сировини та матеріалів до підприємства, а готової продукції до споживача, передача, зберігання та обробка відповідної інформації. 

Ліцензія спеціальна - належним  чином  оформлене  право  на імпорт в Україну  протягом  установленого  строку  певного  товару (товарів),  який  є  об'єктом  спеціального  розслідування  та/або спеціальних заходів.

Ліцензія  відкрита  (індивідуальна) - дозвіл на експорт (імпорт) товару протягом певного періоду часу (але не менше одного місяця) з визначенням його загального обсягу.

Ліцензія  генеральна - відкритий  дозвіл    на    експортні (імпортні) операції по певному товару (товарах)  та/або  з  певною країною (групою країн) протягом періоду дії режиму ліцензування по цьому товару (товарах).

Ліцензія експортна  (імпортна) - належним  чином  оформлене право на експорт (імпорт)  протягом  встановленого  строку  певних товарів або валютних коштів з метою інвестицій та кредитування.

Ліцензія разова (індивідуальна) - разовий  дозвіл,  що  має іменний  характер  і  видається  для  здійснення  кожної   окремої операції конкретним суб'єктом зовнішньоекономічної  діяльності  на період  не  менший, ніж  той,  що  є  необхідним  для   здійснення експортної (імпортної) операції.

Логістична операція (Logistic operation)
Логістична операція – відокремлена сукупність дій, направлена на перетворення матеріального та/або інформаційного потоку.

Мертвий фрахт (dead freight)
Відшкодовуємий судновласнику фрахтователем збиток за недозавантаження судна по чартеру проти повного судна. Право на М. у судновласника виникає як при недовикористанні вантажопідйомності судна, так і при недовикористанні його вантажомісткості.

Мито - являє собою податок  на  товари та інші предмети, які переміщуються через митний кордон України.

Митне  регулювання - регулювання  питань,  пов'язаних із встановленням мит та митних зборів, процедурами митного  контролю, організацією діяльності органів митного контролю України.

Митний кордон (customs border)
Границя території, на якій діє єдине митне законодавство.

Митна декларація (customs declaration, customs entry) -письмова заява встановленої форми, яка подається  митному  органу  і  містить  відомості  щодо  товарів і транспортних  засобів,  які  переміщуються  через митний   кордон України, необхідні для їх митного оформлення або переоформлення.

Митний брокер (посередник) — це підприємство, що здійснює декларування товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, і має ліцензію на право здійснення митної брокерської діяльності, видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Митним брокером може бути тільки підприємство — резидент. Від імені цього підприємства декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, може здійснювати його відокремлений структурний підрозділ (філія, представництво тощо).

Мито адвалорне (advalerum duty) - що   нараховується у відсотках до митної  вартості товарів та інших предметів, які обкладаються митом.

Мито антидемпінгове (antidumping duty)
Застосовується у випадках ввезення на митну територію даної країни товарів по ціні більш низькій, ніж їх нормальна вартість в даний момент в країні вивезення, якщо таке ввезення може нанести збиток вітчизняним товаровиробникам або перешкоджає організації або розширенню виробництва подібних товарів.

Мито ввізне (import duty) - нараховується на товари та інші предмети  при  їх ввезенні на митну територію України.

Мито вивізне (export duty) - нараховується на товари та інші предмети при  їх вивезенні за межі митної території України. 

Мито компенсаційне (compensatory duty)
Збір, що стягується в випадках ввезення товарів, при виробництві або вивезенні яких прямо або непрямо використовувались субсидії, якщо таке ввезення може нанести шкоду вітчизняним виробникам подібних товарів або перешкоджає організації або розширенню виробництва подібних товарів.

Мито сезоне (season duty)
Застосовується в цілях оперативного регулювання ввезення та вивезення окремих товарів. При цьому ставки митних зборів, передбачені митним тарифом, не застосовуються, може  встановлюватися сезонне ввізне і вивізне мито на строк не більше чотирьох  місяців з моменту їх встановлення.

Мито специфічне (specific duty) - що нараховується  у  встановленому  грошовому розмірі на одиницю товарів та інших  предметів,  які  обкладаються митом. 

Мито спеціальне - застосовується: як засіб захисту українських виробників; як засіб захисту національного товаровиробника  у  разі, коли товари  ввозяться на митну територію України в обсягах та (або) за таких умов,  що заподіюють  значну  шкоду  або  створюють  загрозу заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику; як запобіжний  засіб  щодо   учасників   зовнішньоекономічної діяльності,   які   порушують   національні   інтереси   у   сфері зовнішньоекономічної діяльності; як заходи  у  відповідь  на дискримінаційні та (або) недружні дії інших держав,  митних союзів та  економічних  угруповань,  які обмежують   здійснення   законних   прав  та  інтересів  суб'єктів зовнішньоекономічної  діяльності  та  (або)   ущемляють   інтереси України.

Мито комбіноване - поєднує мито адвалерне і мито специфічне.

Митна вартість товару (customs value)
Вартість товару, що визначається у відповідності з митним законодавством країни, що використовується при накладанні товару збором, введенні митної статистики зовнішньої торгівлі та спеціальної митної статистики, а також використанні інших заходів державного регулювання торгово-економічних відносин, пов’язаних із вартістю товару, включаючи здійснення валютного контролю зовнішньоторгових угод та розрахунків банків по них у відповідності з законодавчими актами країни.  Являється основою для вирахування митного збору, акцизів, митних зборів та податку на добавлену вартість.

Митна територія (customs area)
Сухопутна територія країни, територіальні та внутрішні води та повітряний простір над ними.

Митний склад (customs warehouse)
- митний режим, при якому ввезені товари зберігаються під митним контролем без стягування митних зборів, податків та без застосування до них заходів економічної політики в період зберігання, а вивізні товари, зберігаються під митним контролем з наданням встановлених пільг. 
- спеціально виділене та облаштоване приміщення або інше місце, де діє митний режим Т. Можуть бути відкритого типу (доступними для використання будь-якими особами) та закритого типу (для зберігання товарів визначених осіб). Відповідальність за сплату митних зборів, податків та внесення інших митних платежів несе власник Т., за виключенням випадку коли склад належить митним органам (відповідальність несе особа, що помістила товари на зберігання).

Митниця (customs. customs house)
Державна установа, що забезпечує порядок переміщення через митний кордон товарів та транспортних засобів, речей та інших предметів, використання митних режимів, стягунення митних платежів, що здійснюють митний контроль та митне оформлення, збір та обробку відомостей про переміщаючі товари та транспортні засоби, що порушують кримінальні справи по фактам здійснення митних злочинів, що здійснюють дізнання та оперативно-пошукову діяльність, використовуючі метод контролюючого постачання, контролюючі виконання санітарних та карантинних правил та ін.

Митне забезпечення - одноразові номерні запірно-пломбувальні пристрої, печатки, штампи, голографічні мітки та інші засоби ідентифікації, що використовуються митними органами для відображення та закріплення результатів  митного  контролю  та митного оформлення.

Митне   оформлення - виконання   митним  органом  дій (процедур),  які пов'язані  із  закріпленням результатів  митного контролю  товарів  і транспортних засобів,  що переміщуються через митний кордон України,  і мають юридичне значення  для  подальшого використання цих товарів і транспортних засобів.

Митний  контроль - сукупність заходів,  що здійснюються митними органами в межах своєї компетенції  з  метою  забезпечення додержання     норм    цього    Кодексу,    законів    та    інших нормативно-правових актів  з  питань  митної  справи,  міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.

Митний  режим - сукупність норм,  встановлених законами України з питань митної справи,  що  залежно  від  заявленої  мети переміщення  товарів  і  транспортних  засобів через митний кордон України визначають порядок  такого  переміщення  та  обсяг  митних процедур, які при цьому здійснюються.

Митні  правила  -  встановлений  законодавством   України порядок  переміщення  товарів  і транспортних засобів через митний кордон України.

Митні процедури - операції,  пов'язані  із  здійсненням митного  контролю  за  переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України,  митного  оформлення  цих  товарів  і транспортних засобів,  а також із справлянням передбачених законом податків і зборів.

Міжнародна кооперація - взаємодія двох або  більше  суб'єктів господарської діяльності, серед яких хоча б один є іноземним,  при якій  здійснюється  спільна  розробка або спільне виробництво, спільна реалізація кінцевої продукції та інших товарів  на основі спеціалізації у виробництві проміжної продукції (деталей,  вузлів, матеріалів,  а  також  устаткування, що використовується у комплексних поставках) або спеціалізації на окремих  технологічних стадіях  (функціях)  науково-дослідних  робіт, виробництва та реалізації  з  координацією  відповідних програм  господарської діяльності.

Міжнародний  ремонт - операції з надання  послуг  з усунення   недоліків   товарів,  приведення  їх  у  робочий  стан, відновлення ресурсу або характеристик,  що не призводять до  зміни кодів  цих  товарів  згідно  з  Українською  класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Міжнародне    експрес-відправлення - належним чином упаковані товари та інші предмети, що переміщуються (пересилаються) експрес-перевізником будь-яким видом транспорту через  митний  кордон  України  з  метою доставки одержувачу в обумовлений   сторонами   строк.  Для  цілей  оподаткування  митом
міжнародне  експрес-відправлення  прирівнюється  до міжнародного поштового відправлення.

Міжнародне   поштове   відправлення - товари  та  інші предмети, які класифікуються такими згідно із Законом України "Про порядок  ввезення  (пересилання)  в Україну,  митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться  (пересилаються) громадянами на митну територію України",  у тому числі  за  правилами  Всесвітнього  поштового союзу.

Момент  здійснення  експортного  (імпортного)  контракту - момент, на який здійснено всі обов'язки за зазначеним  контрактом, включаючи оформлення  векселів  (тратт)  або  укладення  кредитних угод.

Момент   здійснення  експорту  (імпорту) - момент  перетину товаром  митного  кордону  України або переходу права власності на зазначений  товар,  що експортується чи імпортується, від продавця до  покупця.

1 ст.  2 ст.

 

 
Новини
 
2019-02-20 17:18:21
АТБУ: Результаты 7-го Международного семинара «Особенности транзитных грузоперевозок через территорию Украины, стран ЕС, ЕАЭС»
2019-01-31 12:00:51
АТБУ: Международный семинар «Особенности транзитных грузоперевозок через территорию Украины, стран ЕС, ЕАЭС» 14.02.2019, Кишинев
2019-01-29 16:31:41
АМБУ: 24 січня 2019 року відбувся семінар «Порядок декларування транспортних засобів, що ввозяться громадянами-резидентами»
 
Курс валют НБУ
 
USD0 UAH
EUR0 UAH
RUB0 UAH
© 2002 - 2018 Митний брокер ТОВ "Брокер-Сервіс"
      Вхід до корпоративної пошти