ПРО КОМПАНІЮ ПОСЛУГИ НОВИНИ КОНСУЛЬТАЦІЇ ЦІНИ НА ПОСЛУГИ ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК КОНТАКТИ
 


 
Голосування
 
Чи будете рекомендувати нашу компанію іншим?
Так
Ні
Не всім
Словник митних термінів

1 ст.  2 ст.

Моральна шкода - шкода, яку  заподіяно  особистим  немайновим правам суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та  яка  призвела або може призвести до збитків, що мають матеріальне вираження.

Навігаційний період (navigation period)
Календарний час, на протязі якого експлуатується річковий флот. Визначається з моменту виходу суден з зимнього відстою до постановки їх на наступний зимній відстій.

Накладна (waybill)
Документ, яким оформляється відпуск та прийом різних товарів, а також перевезення вантажів. Регулює відносини між відправником, перевізником та одержувачем вантажу.

Нерезиденти - громадяни,  які  мають   постійне   місце проживання  за  межами  України,  в  тому  числі ті,  що тимчасово перебувають  на  території  України;  юридичні   особи,   суб'єкти підприємницької  діяльності,  що  не мають статусу юридичної особи (філії,  представництва  тощо)  з  місцезнаходженням   за   межами України,  які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іноземної держави,  у тому числі юридичні  особи  та інші  суб'єкти  підприємницької діяльності з участю юридичних осіб та інших суб'єктів підприємницької діяльності України; розташовані на  території  України  дипломатичні  представництва,  консульські установи,  торговельні та інші офіційні  представництва  іноземних держав,  міжнародні організації та їх філії, що мають дипломатичні привілеї та  імунітет,  а  також  представництва  інших  іноземних організацій  і  фірм,  які не здійснюють підприємницьку діяльність відповідно до законодавства України.

Обмежувальна ділова практика - здійснення індивідуальних  або колективних  заходів,  спрямованих  на  обмеження  конкуренції  та монополізацію виробництва, розподілу, обміну, споживання товарів і одержання надприбутків.

Пакувальний лист (packing list)
Документ з переліком предметів, що входять в одне товарне/вантажне місце.

Перевізник (carrier) - особа,    зареєстрована    як    суб'єкт підприємницької діяльності, яка в установленому законом порядку, з використанням належних їй або найманих  нею  транспортних  засобів переміщує   товари   через  митний  кордон  України  або  здійснює перевезення товарів,  що перебувають  під  митним  контролем,  між митними органами на території України.

Переказ  валютних  коштів  за межі України - переказ грошових (валютних)  коштів  на  користь  (на  рахунок) іноземного суб'єкта господарської діяльності або у банківсько-кредитну установу, що не
є суб'єктом господарської діяльності України.

Природний збиток (natural loss of goods)
Недостача маси вантажів та товарно-матеріальних цінностей, що виникла при їх транспортуванні та складуванні в результаті властивим їм природним способам (зсихання, утрушування та ін.). В цьому випадку перевізник відповідальності за недостачу не несе.

Переміщення   товарів   через  митний  кордон  України  у вантажних відправленнях – переміщення товарів через митний  кордон України при здійсненні експортно-імпортних операцій, а також інших операцій,  пов'язаних із  ввезенням  товарів  на  митну  територію України,  вивезенням  товарів за межі митної території України або переміщенням  їх  митною   територією   України   транзитом.   При переміщенні  товарів  через  митний  кордон  України  у  вантажних відправленнях оформляється вантажна митна декларація.
 
 

Переміщення  товарів  через  митний  кордон   України   у міжнародних  поштових  відправленнях  -  переміщення товарів через митний кордон України в упакованих  та  оформлених  відповідно  до вимог  актів  Всесвітнього  поштового союзу та Правил користування послугами поштового зв'язку листах, бандеролях, спеціальних мішках з позначкою "М", дрібних пакетах, поштових посилках, відправленнях прискореної  пошти  з  позначкою   "EMS",   які   приймаються   до пересилання   за   межі   України,  доставляються  в  Україну  або
 переміщуються   територією   України   транзитом    підприємствами поштового зв'язку.
 
 

Переміщення   товарів   через  митний  кордон  України  у міжнародних експрес-відправленнях - переміщення товарів  та  інших предметів,    належним    чином    упакованих,   що   перевозяться експрес-перевізником будь-яким видом транспорту з  метою  доставки одержувачу у визначений термін.
 
 

Переміщення   товарів   через  митний  кордон  України  у несупроводжуваному  багажі  -  переміщення  через  митний   кордон України товарів,  що належать громадянам,  окремо від цих громадян або повноважених ними осіб з оформленням багажних документів.
 
 

Переміщення товарів через митний кордон України у  ручній поклажі - переміщення  через  митний кордон України товарів,  що належать  громадянам,   у   пасажирських   відділеннях   (салонах) транспортних засобів, якими прямують ці громадяни або уповноважені ними особи, без оформлення багажних документів.
 
 

Переміщення  товарів  через  митний  кордон   України   у супроводжуваному  багажі - переміщення через митний кордон України товарів,  що   належать   громадянам,   у   багажних   відділеннях транспортних засобів, якими прямують ці громадяни або уповноважені ними особи, з оформленням багажних документів.
 
 

Посадові особи підприємств - керівники та інші працівники підприємств  (резиденти  та нерезиденти),  які в силу постійно або тимчасово  виконуваних  ними   трудових   (службових)   обов'язків відповідають   за  виконання  вимог,  встановлених  Митним  Кодексом, законами та іншими нормативно-правовими  актами  України, а  також міжнародними договорами України з питань митної справи, укладеними в установленому законом порядку.
 
 

Посадові особи представництв іноземних держав та міжнародних організацій - акредитовані в Україні:  глави дипломатичних представництв  та  члени  дипломатичного  персоналу, посадові особи консульських установ, представники іноземних держав при міжнародних організаціях, посадові  особи  міжнародних організацій.

 

Попередні імпортні депозити – внесення суб'єктами зовнішньоекономічної  діяльності на безпроцентні рахунки у банках, які  обслуговують  їх  на території України, на період від моменту набрання  договорами (контрактами), що ними укладаються, юридичної сили  до  моменту проходження товарами, що поставляються згідно із зазначеними  договорами (контрактами), через митний кордон України або   передачі   товарів   іноземними   суб'єктами   господарської діяльності на території України, грошових коштів у валюті договору
 (контракту)   в  сумі,  визначеній  у  встановлених  процентах  до вартості  відповідного  договору (контракту).

 

Право інтелектуальної власності, суб'єкти права та об'єкти права інтелектуальної власності - озуміються у  значенні, визначеному законами з питань інтелектуальної власності.
 
 

Предмети - особисті речі,  товари,  транспортні засоби та окремі номерні вузли до них,  що переміщуються через митний кордон України.
 
 

Представництво іноземної фірми - акредитована  в установленому законодавством  порядку  в  Україні  особа,  яка  на підставі   відповідних   належним   чином  оформлених  повноважень представляє в Україні інтереси юридичної особи - нерезидента;

Пропуск  товарів  і  транспортних  засобів  через  митний кордон  України  -  дозвіл митного органу на переміщення товарів і транспортних засобів через митний  кордон  України  з  урахуванням заявленої   мети   такого   переміщення  після  проведення  митних процедур.

Постійне  місцезнаходження - місцезнаходження  офіційно зареєстрованого головного  органу  управління  (контори)  суб'єкта господарської (зовнішньоекономічної) діяльності.

Постійне місце проживання -  місце  проживання  на  території якої-небудь держави не менше одного року фізичної  особи,  яка  не має постійного місця проживання на території інших  держав  і  має намір проживати на території цієї  держави  протягом  необмеженого строку, не обмежуючи таке проживання певною метою, і за умови,  що таке проживання не є наслідком  виконання  цією  особою  службових обов'язків або зобов'язань за договором (контрактом).

Резиденти (residents) - громадяни,   які   мають   постійне   місце проживання  на  території України,  у тому числі ті,  що тимчасово перебувають за кордоном;  юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності,   що   не   мають   статусу  юридичної  особи  (філії, представництва тощо),  які створені та здійснюють свою діяльність відповідно  до  законодавства  України,  з місцезнаходженням на її території;  дипломатичні  представництва,  консульські   установи, торговельні  та  інші офіційні представництва України за кордоном,
які мають дипломатичні привілеї  та  імунітет,  а  також  філії  і представництва   підприємств-резидентів   за   кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності.

Реімпорт (reimport)
- повернення з-за кордону непроданих та не оброблених вітчизняних товарів. Не включає повернення з-за кордону товарів, поставлених туди на умовах тимчасового вивозу або оренди; 
- митий режим, при якому товари, вивезені з митної території країни у відношенні з митним режимом експорту, ввозяться назад в встановлені терміни без стягнення митних зборів, податків, а також без застосування до товарів заходів економічної політики.

Рекламація (claim)
Претензія, що пред’являється споживачем (вантажоотримувачем) до постачальника (вантажовідправника, перевізника) у зв’язку з невідповідністю якості та кількості поставленого товару вимогам договору.

Реконсигнація (reconsignment)
Передача права на отримання прийнятого до перевезення вантажу іншому вантажоодержувачу, відмінному від спочатку вказаного в договорі перевезення або перевізних документах.

Реекспорт (re-export)
- вивезення з країни раніше імпортованих в неї товарів, частіше всього сировинних, для перепродажу іншим країнам. Товари можуть реекспортуватися як в незмінному вигляді, так і після незначної обробки, наприклад переупаковки, сортування, що виключають їх переробку. Розрізняють Р. з завезенням в країну (прямий Р.) та без завезення в країну (непрямий Р.), коли закуплені за кордоном товари відправляються безпосередньо в треті країни;
- митний режим, при якому іноземні товари, ввезені на митну територію країни, не повинні бути на ній випущені в вільне поводження. При недотриманні цієї умови режим Р. не використовується. Якщо товари заявляються митному органу в якості призначених тільки для Р., то при їх ввезенні на митну територію ввізні збори, податки не стягуються та заходи економічної політики не застосовуються. 
При вивозі цих товарів з митної території країни ввізні митні збори, податки не стягуються або повертаються та заходи економічної політики не застосовуються.

Рахунок відкритий (open account)
Форма розрахунку, при якій експортер направляє на адресу імпортера товар та товарні документи, оплату яких останній повинен здійснити протягом вказаного в контракті терміну, а не зразу після реалізації товару.

Рахунок попередній (proforma invoice)
Рахунок, що виписується при часткових поставках товару або в тих випадках, коли прийом товару здійснюється по прибуттю до покупця. Після постачання всієї партії або прийому, продавцем виписується рахунок-фактура, згідно якого здійснюється кінцевий розрахунок.

Рахунок-специфікація (specified account)
Фінансовий документ, що об’єднує функції рахунку та специфікації в якому вказується ціна за одиницю товару по видах та сортах та загальна вартість усієї товарної партії.

Рахунок-фактура (invoice)
- документ що виписується продавцем на ім’я покупця, що засвідчує фактичну поставку товару або надання послуг та їх вартість, після прийому. Містить детальний опис та ціну поставленої продукції, номер відвантажуючого документу, суму рахунку та інші реквізити. В встановлених випадках може служити в якості накладної, що направляється з товаром та сертифіката про походження товару;
- документ, необхідний для здійснення процедури внутрішнього митного транзиту; що містить відомості, необхідні для митного контролю: дату складення, найменування та поштову адресу експортера та імпортера, номер та дату контракту, умови постачання, найменування та код товару, вид та якість вантажних місць та дані про їх маркування, вага брутто, вартість товару в валюті, штамп експортера.

Сертифікат якості (quality certificate)
Документ, що підтверджує відповідність товару показникам якості, технічним характеристикам, вимогам безпеки для життя та здоров’я людей, природного навколишнього середовища, що передбачені умовами договору. Видається підприємством –виробником або експортером. Складається в декількох екземплярах, один з яких слідує разом з вантажем, а інший представляється разом з рахунком та іншими документами, необхідними для оплати.

Спеціально  виготовлене  сховище  (тайник) - сховище, виготовлене  з  метою незаконного переміщення товарів через митний кордон України,  а також обладнані і пристосовані з цією  ж  метою конструктивні  ємності  та  предмети,  які  попередньо піддавалися розбиранню, монтажу тощо.

Спеціальна  економічна  зона  -  територія,  в  межах  якої відповідним  законом  України  встановлюється  і  діє  спеціальний правовий  режим  господарської  діяльності  та спеціальний порядок застосування і дії законодавства України.

Спільна  підприємницька  (господарська)    діяльність - діяльність,   що   базується  на  співробітництві  між  суб'єктами господарської   діяльності   України   та   іноземними  суб'єктами господарської  діяльності  і на спільному розподілі результатів та ризиків від її здійснення.

Спільні підприємства -  підприємства,  які  базуються  на спільному  капіталі  суб'єктів господарської діяльності України та іноземних   суб'єктів   господарської   діяльності,  на  спільному управлінні  та  на  спільному  розподілі  результатів  та ризиків.

Субститут (substitute)
Право судновласника замінити найменоване судно іншим. Воно не обов’язково має бути  однотипним, але має мати схожі експлуатаційні характеристики, для того щоб забезпечити перевезення обумовленої кількості вантажу.

Судно каботажного плавання - судно,  яке  без  заходу  до портів  інших  держав  здійснює  каботажні перевезення між портами України,  а також судно флоту рибного господарства,  яке  здійснює рибогосподарську діяльність у межах Азово-Чорноморського басейну.


Таймшіт (time-sheet) и стейтмент оф фектс (statement of facts).
Перший документ грає тільки облікову роль – в ньому фіксуються всі факти, що відносяться до сталійного часу. По стейтменту здійснюється не тільки облік, але й розрахунок сталійного часу.

Тальман (tallyman)
Працівник, що займається підрахунком, обміренням, контрольним переваженням вантажів та іншими операціями при проведенні навантажувально-розвантажувальних робіт на судні. 

Тимчасова  надбавка до діючих ставок ввізного мита - надбавка до ввізного мита, яка запроваджується виключно з метою відновлення рівноваги  платіжного  балансу,  стан  якого  визначено  критичним відповідно  до  діючих правил, та прирівнюється до ввізного мита у розумінні Закону України "Про Єдиний митний тариф".

Товари - будь-яке  рухоме  майно  (у тому числі валютні цінності,  культурні цінності),  електрична,  теплова та інші види енергії,  а  також  транспортні  засоби,  за винятком транспортних засобів,  що використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України, послуги,  роботи, права
інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені  для продажу (оплатної передачі).

Товарна група - група однорідних  товарів  за  гармонізованою системою опису та кодування товарів.

Транспортні   засоби - будь-які  засоби  авіаційного, водного, залізничного, автомобільного транспорту, що
використовується  виключно  для  перевезення  пасажирів  і товарів через митний кордон України.

Транзит  товарів  - переміщення товарів, вироблених за межами України,  через  територію України без будь-якого використання цих товарів на зазначеній території.

Умови поставки (terms of delivery)
Передбачені договором вимоги до кількості та якості продукції, асортименту, терміну поставки, форми оплати, упаковки та ін.

Упаковка (packaging)
Тара, матеріали, що забезпечують захист товару, продукції від пошкодження або втрат при транспортуванні, складуванні та ін.

Уповноважена особа - особа,  яка на підставі договору або належно   оформленого  доручення,  виданого  власником  товарів  і транспортних засобів,  наділена правом вчиняти  дії,  пов'язані  з пред'явленням  цих  товарів  і транспортних засобів митним органам для митного контролю та  митного  оформлення  при  переміщенні  їх через  митний  кордон  України,  або  іншим  чином  розпоряджатися зазначеними товарами і транспортними засобами.

Упущена вигода - доход або прибуток,  який  міг  би  одержати суб'єкт  зовнішньоекономічної  діяльності  в    разі    здійснення зовнішньоекономічної операції і який він не одержав внаслідок  дії обставин,  що  не  залежать  від  нього,    якщо    розмір    його передбачуваного доходу або прибутку можна обґрунтувати.

Фрахт (freight)
1) плата за перевезення вантажу
2) перевозимий на зафрахтованому транспортному засобі (спочатку на судні) вантаж, а також саме таке перевезення.

Фрахт зворотний (back freight)
Фрахт, згідно якого вантажовласник оплачує перевізнику вартість зворотної доставки вантажу в порт відправлення, якщо вантаж не може бути доставлений в порт призначення по незалежним від перевізника причинам.

Хоппер (hорреr)
Різновид напівагона. Використовується для масових перевезень сипучих вантажів, для перевезень цементу, зерна та інших сипучих вантажів, що потребують захисту від атмосферних опадів, використовуються криті хопери з завантажувальними люками на даху.

Цедент (cedent)
Страховщик, що проводить вторинне розміщення ризику (перестрахування).

Чартер (charter)
Договір між власником транспортного засобу та наймачем (фрахтувателем) про аренду транспортного засобу на визначений період або рейс. Розрізняють декілька видів Ч. в залежності від розподілення ризиків.

Частота поставки (delivery frequency)
Число поставок в відліковому періоді.

Штрих-код (bar code)
Код у вигляді полосок різної ширини, з нанесеними під ними цифрами. 

Ярлик (label, tag)
Виготовлена з паперу або іншого матеріалу етикетка або бланк, або клеймо на товарі, з позначенням найменування продукції, штрих-коду, кількості, ціни, гарантійного терміну зберігання та ін

1 ст.  2 ст.

 

 
Новини
 
2019-02-20 17:18:21
АТБУ: Результаты 7-го Международного семинара «Особенности транзитных грузоперевозок через территорию Украины, стран ЕС, ЕАЭС»
2019-01-31 12:00:51
АТБУ: Международный семинар «Особенности транзитных грузоперевозок через территорию Украины, стран ЕС, ЕАЭС» 14.02.2019, Кишинев
2019-01-29 16:31:41
АМБУ: 24 січня 2019 року відбувся семінар «Порядок декларування транспортних засобів, що ввозяться громадянами-резидентами»
 
Курс валют НБУ
 
USD0 UAH
EUR0 UAH
RUB0 UAH
© 2002 - 2018 Митний брокер ТОВ "Брокер-Сервіс"
      Вхід до корпоративної пошти